Kølegruppen med hovedsæde i Silkeborg har 1. juli overtaget Bundgaard Køleteknik i Vejle, ifølge Henrik Ritter, som er en af partnerne i Kølegruppen, giver det rigtig god mening.

Kølegruppens kundefelt er typisk restaurationer og bagerier. Bundgaard Køleteknik har et mere industrielt kundesegment og opgaver som komfortkøling og koldtvandsproduktion.

– Så de var interessante, fordi Bundgaard har et marked, som vi ikke har bevæget os så meget i. Så vi har helt klart købt os til nogle markedsandele, siger Henrik Ritter til Building Supply.

Bundgaard Køleteknik vil fortsat være Bundgaard Køleteknik og skal forblive med at være det. Kunderne skal opleve, at det er det samme dygtige firma. Bare med forbedringer.

– Deres køletekniske viden er virkelig usædvanlig god for branchen, og det skal vi fastholde, men på den administrative side er der virkelig behov for fornyelse. I Kølegruppen har vi digitaliseret hele vores administration. Hos os har kunderne i lang tid været vant til at få mange rapporter og data om starttider og stoptider og mulighed for med mulighed for at se detaljerede informationer for de tidligere servicebesøg. Der er rigtig meget gennemsigtighed, nævner han.

Den digitalisering og omgang med data skal nu implementeres hos Bundgaard Køleteknik.

– Det er det, vi arbejder på højtryk med nu, for det er der, at Kølegruppen kan gøre en forskel for Bundgaard.

En ændring bliver, at Bundgaard Køletekniks Sjællandsafdeling udskilles fra Bundgaard Køleteknik og slås sammen med Kølegruppens Sjællandsafdeling. Derudover vil selskaberne fortsætte som hidtil. Men med Kølegruppen som ejer af Bundgaard Køleteknik.