Lagkagehuset i Risskov Kølebrønde og skuffer
Lagkagehuset Risskov Kølebrønde og skuffer
Lagkagehuset Risskov Maskinskur med udsugning fra kondensator